PIESZY RAJD SZLAKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI Ludynia Dwór – Ostoja Dworska Leśnica – Małogoszcz

Promocja walorów krajobrazowych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych małej ojczyzny, kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie treści historycznych Powstania Kościuszkowskiego, związanych z naszą ziemią świętokrzyską, rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią naszego regionu, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, poznanie różnego rodzaju aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracja środowiska lokalnego, to główne cele Rajdu Szlakiem Kościuszki, który po raz pierwszy wyruszył 7 czerwca 2014 r. w związku z przypadającą 220 rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.

Trasa rajdu pieszego wiodła malowniczymi terenami leśno-polnymi obszaru Gminy Krasocin i Małogoszcz. Impreza turystyczna rozpoczęła się o godz. 9.00 przy Dworze w Ludyni. Po uroczystym powitaniu uczestników przez Ireneusza Gliścińskiego Wójta Gminy Krasocin, odbyła się gawęda historyczna, którą poprowadził właściciel dworu Stanisław Gieżyński. Na tą okoliczność pan Gieżyński przygotował wystawę zbiorów związanych z Tadeuszem Kościuszką.

RajdPieszySzlakKosciuszki_zdj2014_1 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_2 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_3 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_4 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_5 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_6 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_7 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_8 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_9 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_10 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_11 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_12 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_13 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_14 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_15 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_16 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_17 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_18 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_19 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_20 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_21 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_22 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_23 rajdPieszy_szlakKosciuszki_zdj2014_24

Uczestników rajdu szlakiem taborów kościuszkowskich z Ludyni Dwór w stronę Ziemi Małogoskiej (do zagrody edukacyjnej Ostoja Dworska) poprowadzili: przewodnik turystyczny po regionie świętokrzyskim Jacek Dopieralski oraz Jacek Szymański Komendant Szkolnej Grupy Przysposobienia Obronnego Comando Poland działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

Podczas zwiadu przyrodniczo-kulturowego przeprowadzono konkursy oraz gry i zabawy turystyczne. Ponadto na trasie zapoznano się z historią Znaku Wiary w miejscowości Kozłów, gdzie zgromadzonych powitał proboszcz parafii ks. Jerzy Korona.

Na mecie rajdu Grupa Przysposobienia Obronnego Comando Poland z Małogoszcza przygotowała obozowisko turystyczne. Czekał tu na uczestników poczęstunek – grochówka z kotła polowego, którą przygotowała szefowa Sztabu. W zagrodzie edukacyjnej przygotowano rekonstrukcję obozowiska z czasów kościuszkowskiej zawieruchy powstańczej. Odbył się również pokaz historyczny, który przeprowadziło Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy Zespół rekonstrukcji 7 Regimentu Pieszego Potockiego Oddziału Wojsk Koronnych powołanego do służby w 1776 r. obok 1 Brygady Kawalerii Narodowej Madalińskiego, jednej z niewielu formacji wojskowych z Wielkopolski biorącej udział w Powstaniu Kościuszkowskim. Podczas pokazu uczestnicy wysłuchali ciekawostek historycznych związanych z wojskami powstańczymi, własnoręcznie mogli załadować armatę, zobaczyć repliki broni z wyposażenia żołnierskiego oraz kolekcję monet małogoskiego pasjonaty z czasów kościuszkowskich pana Adama Sobolewskiego.

W godzinach wieczornych odbył się nocny marsz z latarniami, w asyście policji, na miejsce pochówku Generałów Insurekcji Kościuszkowskiej. Trasa przebiegała przez małogoski rynek, gdzie na uczestników rajdu czekał Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Jan Głogowski. Po powitaniu przybyłych, zgromadzeni przeszli na cmentarz, gdzie rys historyczny Małogoszcza przedstawił przewodnik turystyczny Grzegorz Szymański. Na cmentarzu odmówiono modlitwę za poległych, której przewodniczył małogoski proboszcz ks. Henryk Makuła. Oddano salwę honorową i złożono kwiaty oraz znicze przy tablicy upamiętniającej pochówek dwóch walecznych generałów: Józefa Wodzickiego i Jana Grochowskiego. Po powrocie do obozowiska w zagrodzie edukacyjnej Ostoja Dworska, uczestnicy rajdu wzięli udział we wspólnym ognisku z gawędą historyczną.

Uroczyste zakończenie Rajdu Szlakiem Tadeusza Kościuszki w ramach Uroczystości 220 rocznicy pobytu Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu nastąpiło w dniu 8 czerwca 2014 r. na małogoskim rynku. W uroczystości wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Jan Głogowski. Szkolna Grupa Przysposobienia Obronnego Comando uroczyście wciągnęła na maszt flagę państwową. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Małogoszczu pod batutą Roberta Adamczyka. Delegacja złożyła wieniec pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, wystawiono poczty sztandarowe. Uroczystości towarzyszył pokaz pojazdów militarnych z Kieleckiej Grupy Entuzjastów Pojazdów Militarnych „Wild Thing” (szef Paweł Janaszek) oraz dawnych motocykli ze zbiorów mieszkańców gminy Małogoszcz. Małogoskie uroczystości w 220 rocznicę pobytu Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu poprowadził Mirosław Skrobot Koordynator Rajdu Szlakiem Tadeusza Kościuszki. Na zakończenie rajdu oddano salwę honorową armatnią.

Serdeczne podziękowania dla uczestników rajdu, dzieci i młodzieży ze Szkolnej Grupy Przysposobienia Obronnego Comando Poland działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu (Komendant grupy Jacek Szymański), Harcerzy z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie (druh. Rafał Pacanowski), Klubu Ekologa działającego przy Domu Kultury w Małogoszczu (Koordynator zajęć Grzegorz Szymański), Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS 2101 z Suchedniowa, Niezależnego Stowarzyszenia Przewodników i Pasjonatów Gór Świętokrzyskich (Prezes Jacek Dopieralski), Grupy Przewodników Świętokrzyskich (Kol. Janusz Komorowski „Roch”), mieszkańców Gminy Małogoszcz i Krasocin oraz wszystkich organizatorów i współorganizatorów rajdu, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości 220 rocznicy pobytu Tadeusza Kościuszki w naszej małej ojczyźnie.

                                                                                                                                                                                  Komandor Rajdu Szlakiem Tadeusza Kościuszki
                                                                                                                                                                                                                                           Grzegorz Szymański

źródło: www.powiat-wloszczowa.pl