Wyjątkowa uroczystość w Gminie Kluczewsko – 100-lecie OSP Kluczewsko

 17.08.2014r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku została powołana z inicjatywy mieszkańców wsi w 1914r. Liczba członków w tym okresie wynosiła około 30 osób. Na pierwszym posiedzeniu został wybrany zarząd, którego pierwszym prezesem został wybrany Maksymilian Konarski, właściciel majątku ziemskiego, a naczelnikiem Stanisław Członkowski, kierownik szkoły w Kluczewsku. Dziś strażacy z OSP Kluczewsko obchodzą swój jubileusz 100-leci założenia swojej jednostki. Obecnie jednostka liczy ok. 70 członków.

fot. Martyna Kłudziak