O projekcie

Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku powstało w wyniku podpisania umowy pomiędzy samorządem województwa świętokrzyskiego a gminą Kluczewsko na realizację projektu unijnego „Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku wraz z promocją obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich”.