Pomniki przyrody

Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Kluczewsko ustanowionych w 1996 roku:

 

 L.p.

Numer ewidencyjny w rej. Województwa

Konserwatora Przyrody

 

Rodzaj pomnika przyrody

 

Położenie

1.

421

Dąb szypułkowy – 3 szt.

Ciemiętniki

2.

422

Aleja – lip drobnolistnych – 26 szt.

Dobromierz

3.

423

Lipy drobnolistne – 2 szt.

Wiąz szypułkowy

Januszewice, cmentarz przykościelny

4.

424

Kasztanowce białe – 4 szt.

Lipy drobnolistne – 2 szt.

Klon pospolity – 1 szt.

Kluczewsko, park podworski

5.

425

Sosna pospolita – 1 szt.

Kluczewsko

6.

426

Sosna pospolita – 1 szt.

Kluczewsko, na terenie leśniczówki

7.

427

Lipy drobnolistne – 4 szt.

Klon – 1 szt.

Jawor – 1 szt.

Dąb szypułkowy – 1 szt.

Rączki, przy drodze polnej do osiedla Kępina

8.

428

Kasztanowce białe – 2 szt.

Stanowiska, na terenie Zbiorczej Szkoły Gminnej

 

Na szczególna uwagę zasługuje Aleja 26 lip drobnolistnych w Dobromierzu rosnących przy drodze wojewódzkiej, na trasie Kluczewsko – Przedbórz. Jest to najliczniejsza grupa drzew w całym powiecie włoszczowskim uznaną za pomnik przyrody. W alei rośnie: 26 lip drobnolistnych, 2 klony pospolite i 2 kasztanowce białe. Drzewa te są w wieku ok. 150 lat, wysokość ich wynosi od 18-26 m, a obwód pni ok. 220-445 cm.

Klon pospolity w Kluczewsku ma ok. 150 lat, wysokość 26 m, obwód pnia ok. 430 cm. Klon rośnie na terenie parku dworskiego w pobliżu neogotyckiego spichlerza.

Dąb szypułkowy w Rączkach ma ok. 200 lat, wysokości 26 m, obwód pnia wynosi 526 cm. Dąb rośnie w niezwykle malowniczym rezerwacie Bukowa Góra przy polnej drodze do osiedla Kępina.